Financiële Diensten

Kantooradministratie / boekhouding

Goede boekhouding is essentieel voor een correcte belastingaangifte en een kloppend financieel overzicht. Dit geldt voor grote én kleine bedrijven.

Goede boekhouding is precisiewerk en kost tijd. TJConsultancy kan je dit werk uit handen nemen. Alles wat je aanlevert aan facturen, bonnen, bankafschriften en andere relevante zaken, wordt verwerkt in de administratie. De aangeleverde gegevens zorgen hierbij voor de berekening van de belastingaangifte en inzicht in de verschillende kosten, inkomsten, omzet en winst.

Belastingaangifte

Je kunt als ondernemer of particulier bij TJConsultancy terecht voor je belastingaangifte. Elke ondernemer moet meestal achteraf belasting betalen over inkomen van het jaar ervoor. Ook als particulier heb je misschien te weinig belasting betaald doordat je neveninkomsten had. Het kan ook zijn dat je het afgelopen jaar een huis hebt gekocht en daardoor belasting terugkrijgt. Allemaal ingewikkelde belastingzaken die je het beste kunt uitbesteden aan de specialist.

Loonadministratie

Wanneer je personeel hebt, of misschien voor het eerst iemand in dienst neemt, komt daar administratief gezien veel bij kijken. De salarisberekeningen en loonstroken moeten kloppen en je moet aangifte doen van loonheffingen. Ook de pensioenbijdrage moet op de juiste manier in het loon verwerkt zijn. 

Jaarverslagen

Het jaarverslag geeft een jaarlijks overzicht van je bedrijfssituatie. In het jaarverslag staan de activiteiten die je bedrijf heeft ondernomen, welke ontwikkelingen er zijn geweest en hoe de financiële bedrijfsvoering is verlopen.

In het jaarverslag leg je als ondernemer verantwoording af aan de Belastingdienst. Een jaarverslag wordt in verschillende situaties gevraagd als bewijsstuk, bijvoorbeeld bij:

  • een groot project of een aanbesteding
  • een potentiële samenwerking
  • de aanvraag voor een hypotheek
  • het leasen van een auto .

TJConsultancy kan verslagen en rapportages leveren van je financiële reilen en zeilen en kan daar bovendien advies in geven.

  • Wil je bedrijfskosten verminderen?
  • Zijn er mogelijkheden om de winstmarge te vergroten?

Debiteurenbeheer

Onder debiteurenbeheer vallen het opstellen, verwerken en registreren van facturen. Daaronder vallen ook een goede afhandeling van betalingsachterstanden.

©​ TJConsulting | design: jei-communicatie.nl